Vidím na všetky blízske vzdialenosti | Optika Mokrý

Vidím na všetky blízske vzdialenosti

„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde